Передплата

Комплексна інформація про ринок комерційної нерухомості — щомісяця!

Передплачуючи журнал «Commercial Property / Все про ринок комерційної нерухомості», ви отримуєте:

 • • Унікальні аналітичні матеріали й огляди різних секторів нерухомості та суміжних сегментів.
 • • Ексклюзивні інтерв’ю та авторські колонки від девелоперів, інвесторів, будівельників, архітекторів, консультантів й інших гравців українського та міжнародного ринків нерухомості.
 • • Аналіз тенденцій у нерухомості й інших бізнес-секторах, що пов'язані з цим ринком.
 • • Добірку основних подій в Україні та за кордоном.
 • • Огляди визначних проєктів нерухомості.
 • • Пропозиції з оренди та продажу нерухомості.

Додатково надається безкоштовний доступ до онлайн-архіву Commercial Property, в якому ви знайдете всі статті видання в зручному електронному форматі, та примірник щорічного каталогу «Гід по українському ринку нерухомості / Guide to Ukrainian Real Estate Market».

Оформити передплату

Комплексная информация о рынке коммерческой недвижимости – ежемесячно!

Подписываясь на журнал «Commercial Property / Все о рынке коммерческой недвижимости», вы получаете:

 • • Уникальные аналитические материалы и обзоры различных секторов недвижимости и смежных сегментов.
 • • Эксклюзивные интервью и авторские колонки от девелоперов, инвесторов, строителей, архитекторов, консультантов и других игроков украинского и международного рынков недвижимости.
 • • Анализ тенденций в недвижимости и других бизнес-секторах, связанных с этим рынком.
 • • Подборку основных событий в Украине и за рубежом.
 • • Обзоры объектов недвижимости.
 • • Предложения по аренде и продаже недвижимости.

Дополнительно предоставляется бесплатный доступ к онлайн-архиву Commercial Property, в котором вы найдете все статьи в удобном электронном формате, и экземпляр ежегодного каталога «Гид по украинскому рынку недвижимости / Guide to Ukrainian Real Estate Market».

Оформить подписку

Основне про коммерційну нерухомість найбільших міст України, каталог компаній і проєктів – все в одному виданні!

«Гід по українському ринку нерухомості / Guide to Ukrainian Real Estate Market» – це щорічний аналітичний каталог від команди Commercial Property, єдине в нашій країні друковане й електронне видання, яке комплексно акумулює на своїх сторінках інформацію про комерційну нерухомість у містах-мільйонниках.

У ньому представлені аналіз та оцінка привабливості торговельного, офісного, готельного та складського секторів, огляд законодавчих змін, зібрані дані від аналітиків, консультантів, девелоперів, керівних і юридичних компаній тощо.

Окрім того, «Гід / Guide» містить два розділи-каталоги, один із них охоплює портрети компаній, що пропонують послуги на ринку нерухомості, інший – добірку збудованих об’єктів нерухомості та проєктів, що перебувають на стадії реалізації.

Цей щорічник дає можливість читачам комплексно і з одного джерела ознайомитися з актуальною ситуацією і перспективами розвитку кожного із сегментів комерційної нерухомості найбільших міст України, а також знайти партнерів, підрядників, клієнтів.

«Гід / Guide» – це двомовне українсько-англійське видання, яке розповсюджується не лише в нашій країні, а й за кордоном на провідних міжнародних виставках у галузі нерухомості, зокрема на MIPIM і MAPIC (Франція).

Щоб купити «Гид / Guide», а також з питань співпраці зверайтесь за телефоном +38 (044) 461 90 52 чи +38 (044) 461 90 89.

Передплатники журналу Commercial Property отримують примірник каталогу «Гід по українському ринку нерухомості / Guide to Ukrainian Real Estate Market» безкоштовно.

Основное о коммерческой недвижимости крупнейших городов Украины, каталог компаний и проектов – все в одном издании!

«Гид по украинскому рынку недвижимости / Guide to Ukrainian Real Estate Market» – это ежегодный аналитический каталог от команды Commercial Property, единственное в нашей стране печатное и электронное издание, комплексно аккумулирующее на своих страницах информацию о коммерческой недвижимости в городах-миллионниках.

В нем представлены анализ и оценка привлекательности торгового, офисного, гостиничного и складского секторов, обзор законодательных изменений, собраны данные от аналитиков, консультантов, девелоперов, управляющих и юридических компаний.

Кроме того, «Гид / Guide» содержит два раздела-каталога, один из них охватывает портреты компаний, предлагающих услуги на рынке недвижимости, другой – подборку построенных объектов недвижимости и проектов, находящихся на стадии реализации.

Этот ежегодник позволяет читателям комплексно и из одного источника ознакомиться с актуальной ситуацией и перспективами развития каждого из сегментов коммерческой недвижимости крупнейших городов Украины, а также найти партнеров, подрядчиков, клиентов.

«Гид / Guide» – это двуязычное украинско-английское издание, которое распространяется не только в нашей стране, но и за рубежом на ведущих международных выставках в области недвижимости, в частности, на MIPIM и MAPIC (Франция).

Чтобы купить «Гид / Guide», а также по вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону +38 (044) 461 90 52 или +38 (044) 461 90 89.

Подписчики журнала Commercial Property получают экземпляр каталога «Гид по украинскому рынку недвижимости / Guide to Ukrainian Real Estate Market» бесплатно.