Гід по українському ринку нерухомості

Ідея.

Основна ідея цього проєкту − висвітлення всіх секторів ринку нерухомості, презентація портретів провідних компаній України, а також уже завершених об’єктів і проєктів, що перебувають на стадії будівництва, на вітчизняній і міжнародній арені.

Можливості.

Гiд надає українським компаніям додаткові можливості презентувати себе на вітчизняному та міжнародному ринках, демонструє перспективи українського ринку нерухомості та готовність його представників співпрацювати із зарубіжними колегами, обмінюватися досвідом, пропонувати конкурентоспроможний європейський продукт.

Цілісність.

Це щорічний аналітичний каталог, єдине в Україні друковане й електронне видання, яке акумулює на своїх сторінках комплексну інформацію про комерційну нерухомість у містах-мільйонниках. У ньому представлені аналіз та оцінка інвестиційної привабливості торговельного, офісного, готельного та складського секторів, огляд законодавчих змін, зібрані дані від аналітиків, консультантів, девелоперів, керівних і юридичних компаній тощо. Крім того, Гід містить два розділи-каталоги, один із них охоплює портрети компаній, що пропонують послуги на ринку нерухомості, інший − добірку збудованих об’єктів нерухомості та проєктів, що перебувають на стадії реалізації. Створюючи цей щорічник, ми даємо можливість читачам комплексно і з одного джерела ознайомитися з актуальною ситуацією та перспективами розвитку кожного із сегментів комерційної нерухомості найбільших міст України, а також знайти партнерів, підрядників, клієнтів, орендарів, інвесторів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ   Читати Guide 2023

Гид по украинскому рынку недвижимости

Идея.

Основная идея этого проекта – освещение всех секторов рынка недвижимости, презентация портретов ведущих компаний Украины, а также уже завершенных объектов и проектов, находящихся на стадии строительства, на отечественной и международной арене.

Возможности.

Гид предоставляет украинским компаниям дополнительные возможности представлять себя на отечественном и международном рынках, демонстрирует перспективы украинского рынка недвижимости и готовность его представителей сотрудничать с зарубежными коллегами, обмениваться опытом, предлагать конкурентоспособный европейский продукт.

Целостность.

Это ежегодный аналитический каталог, единственное в Украине печатное и электронное издание, аккумулирующее на своих страницах комплексную информацию о коммерческой недвижимости в городах-миллионниках. В нем представлены анализ и оценка инвестиционной привлекательности торгового, офисного, гостиничного и складского секторов, обзор законодательных изменений, собраны данные от аналитиков, консультантов, девелоперов, управляющих и юридических компаний. Кроме того, Гид содержит два раздела-каталога, один из них охватывает портреты компаний, предлагающих услуги на рынке недвижимости, другой – подборку построенных объектов недвижимости и проектов, находящихся на стадии реализации. Создавая этот ежегодник, мы даем возможность читателям комплексно и из одного источника ознакомиться с актуальной ситуацией и перспективами развития каждого сегмента коммерческой недвижимости крупнейших городов Украины, а также найти партнеров, подрядчиков, клиентов, арендаторов, инвесторов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Читать Guide 2023