02.06.2022

Юридичні аспекти релокації бізнесу

Текст: Яна Михайлюк, к.ю.н., адвокат, радник Totum, керівник практики «Корпоративне та податкове право»


У зв’язку з військовою агресією багато підприємств були змушені зупинити роботу й релокація стала фактично єдиним інструментом продовження діяльності. Особливо це питання було актуальним у перші тижні після початку повномасштабної війни. Релокації потребувало багато підприємств із Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Нині ажіотаж на переїзд із тих областей, які зараз звільнені (Київська, Чернігівська, Сумська), значно спав, адже підприємці бачать можливість продовжити роботу на цих територіях.

Натомість залишається актуальною релокація з регіонів, де тривають активні бойові дії. Найчастіше як нове місце підприємці обирають Львівську, Закарпатську та Чернівецьку області (через близькість до кордону), рідше – Івано-Франківську та Тернопільську. 

Продовжує діяти державна програма з релокації бізнесу, за якою держава допомагає як із пошуком необхідних приміщень на безпечних територіях, так і з перевезенням виробничих потужностей, розселенням працівників тощо. Крім того, місцеві органи влади також зацікавлені у залученні інвестицій і сприяють притоку бізнесу.

Окрім технічних та організаційних моментів переїзду є певні юридичні аспекти, які треба врахувати підприємцям, що планують релокацію.

1. Переїзд підприємства варто оформити відповідним наказом із зазначенням нового місцезнаходження. 

2. Інвентаризація. 

Перед переїздом рекомендуємо провести інвентаризацію, зафіксувати наявне майно та активи. Такі документи знадобляться як і для відновлення обліку, так і для фіксації даних у договорі перевезення при здійсненні переїзду. 

3. При оформленні трудових відносин потрібно врахувати такі особливості на період дії воєнного стану: 

- У роботодавця відсутній обов'язок повідомляти про зміни умов праці за два місяці. Працівник має бути повідомлений про такі зміни до початку роботи.

- Згідно із загальним правилом переведення працівника в іншу місцевість є зміною істотних умов праці та має відбуватися за його згодою. Тому рекомендуємо отримати таку згоду від працівників, яка була б письмово зафіксована, наприклад, у вигляді розписки про ознайомлення з наказом про релокацію. Однак за певних обставин роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії). Серед цих випадків: якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, якщо метою переведення є відвернення або ліквідація наслідків бойових дій, якщо існують обставини, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.

- У разі відсутності працівника на його місце може бути прийнятий інший співробітник на умовах строкового трудового договору. 

4. Оформлення дозвільних документів і перепрофілювання. 

Якщо одночасно з переїздом здійснюється перепрофілювання підприємства, хоча б часткове, то необхідно внести відповідні зміни щодо КВЕД. Нині ЄДР працює, більшість реєстраційних дій вже можуть проводити як визначені державні реєстратори, так і нотаріуси, які включені до відповідного переліку. Щодо оформлення ліцензій і дозволів, то Постановою КМУ від 18 березня 2022 року №314 запроваджено декларативний принцип набуття права провадження господарської діяльності без необхідності отримання документів дозвільного характеру. Обов'язковими для ліцензування залишаються лише такі види діяльності, як поводження з радіоактивними відходами, виробництво ліків тощо.

5. Зміна місцезнаходження або юридичної адреси підприємства.

Нині законодавець не вимагає проведення зміни місцезнаходження юридичної особи в ЄДР у зв'язку з релокацією, але можливість провести таку зміну є. Інколи вона виправдана, наприклад, якщо підприємство працює за новою адресою тривалий час, отримує кореспонденцію тощо.

Хоча кількість запитів на релокацію зменшується, однак для підприємств, які перебувають на окупованій території чи в зоні активних бойових дій, це часто є єдиною можливістю продовжити роботу.