12.11.2020

Сучасний бізнес крізь призму архітектури, культури та комунікації

Авторська колонка Марини Дяченко, генерального директора компанії MANEZH

У сучасному світі нових технологій і високих швидкостей люди все частіше починають замислюватися над рівнем і якістю життя, ставленням до роботи й партнерів, а також над причинами, які спонукали їх приймати ті чи інші рішення. Якщо раніше вони просто купували якісний продукт, то нині їм потрібен повний комплекс із клієнтським сервісом. А в роботі важливими стали правильні бізнес-відносини, що ґрунтуються на довірі з клієнтами, партнерами та співробітниками компанії.

Україна – це країна з певними цінностями, що возвеличують людину та підкреслюють її значущість. Якщо такі цінності будуть основою держави, тоді й кількість свідомих і зрілих громадян з відповідальним підходом до самого способу життя зросте. А результат їхніх дій ітиме на користь не одній країні, а людству загалом.

Україна – це люди, які створюють бізнес, що ґрунтується на трьох складниках: архітектурі, культурі та комунікаціях. Саме цей комплекс дає довгостроковий і сталий успіх компанії на ринку.

Культура – містке слово, яке описує все, що створюється людиною, але водночас вона й творить феномен людини. Культура ґрунтується на цінностях, зачіпає всі сфери життя, починаючи від комунікації та закінчуючи ставленням до просторів для життя і праці, до колег, до освіти та саморозвитку. Це також ставлення до довкілля та природи загалом, це повага до інших людей, попри їхню національність і країну проживання, погляди та культурні особливості, попри недосконалість. Література, образотворче мистецтво, музика, кіно, театр, архітектура – це безперечні компоненти культури, оскільки вони створюються людьми для самосвідомості та перетворення людства.

Архітектура – це образ, який зображує динаміку розвитку країни та стан суспільства. Це одночасно і наука, і мистецтво проєктування будівель, і освіта. Як сказав письменник і педагог Антон Макаренко: «Простір навчає людину навіть тоді, коли нас немає вдома...». Саме застосування архітектурного (смислового, функціонального) підходу допомагає нам залишати слід, коли ми вибудовуємо бізнес із сенсом не на день, а на роки чи десятиліття. Підприємець як архітектор – людина, яка має величезну кількість компетенцій і талантів, має стиль, смак, знає технології, процеси, матеріали, цікавиться новим.

Комунікація – все, що ми бачимо, чуємо, пробуємо на смак, вдихаємо та чого торкаємося. Це те, як ми доносимо інформацію про бренд, продукт, про себе, про компанію, людину та який сенс у це закладаємо.

З таким підходом ми і створювали компанію MANEZH. Наша філософія – ми більше, ніж наш продукт. Метою компанії є покращення культурного рівня споживача та вплив на архітектуру міст України загалом, створюючи унікальні сонцезахисні рішення, розвиваючи власне виробництво та стандарти сервісу, впроваджуючи концепцію LEAN і підтримуючи програму енергозбереження в Україні.


cp203-14.jpg

www.manezh.ua

Авторська колонка опублікована в журналі Commercial Property №9(206жовтень 2020.