12.09.2021

OV Project Management: роль проджект-менеджера у створенні проєкту нерухомості

Кирило Осетрін, Олександр Висоцький

Завдання проджект-менеджера – забезпечити систематизацію і як результат – керованість усіх процесів для того, щоб замовник отримав якісний об’єкт, який відповідає його вимогам. Як зазначають керівні партнери компанії OV Project Management Кирило Осетрін та Олександр Висоцький, залучення професійних проджект-менеджерів може убезпечити спонсора, стейкхолдера, інших учасників проєкту від помилок, які позначаються на його ключових параметрах.

Чому варто залучати проджект-менеджерів до проєктів комерційної нерухомості? Яка їхня роль і як це впливає на успішну реалізацію проєкту?

Кирило Осетрін: Залучення професійного керівника – це насамперед систематизація всіх процесів, координація взаємодії між учасниками, прогнозування ризиків. Три основні параметри, якими управляють такі фахівці, – це терміни, вартість і якість проєкту.

Олександр Висоцький: Ми працюємо за стандартами PMBOK (англ. Project Management Body of Knowledge) – це біблія проджект-менеджменту. Понад 1 000 000 професійних сертифікованих керівників проєктів у всьому світі використовують ці норми.

Мета керівника комерційного проєкту: забезпечити виконання цілей стейкхолдерів, оптимізуючи витрати часу, коштів із досягненням заданих параметрів.

Чому важливо залучати керівника ще на етапі ініціювання проєкту?

Кирило Осетрін: Після підписання технічного завдання на проєктування всі подальші рішення та кроки впливають на терміни реалізації, а також загальну вартість проєкту. Як показує практика, в об’єктах нерухомості, де не було залучено професійного проджект-менеджера, набагато більше ризиків. Ми вважаємо, що керівник проєкту – це одна з найбільш вдалих інвестицій, важливість якої важко переоцінити. Однак за час існування ринку України не сформувалася достатня кількість замовників, які залучають у команду таких фахівців.

У межах методології Інституту управління проєктами їх життєвий цикл має п’ять груп процесів: ініціалізація, планування, реалізація, контроль і моніторинг, завершення. Розкажіть про принципи роботи керівника проєкту на кожному з цих етапів.

Кирило Осетрін: Ініціалізація – це фаза визначення завдань, формулювання цілей проєкту. Далі керівник супроводжує визначення потенційних партнерів і бере участь у формуванні документів, на основі яких цей проєкт розвиватиметься, з визначенням термінів, цілей, бюджету та великої кількості інших параметрів, які він відстежуватиме.

Фаза планування передбачає створення та відстеження графіка реалізації проєкту, а також залучення необхідних зовнішніх ресурсів: консультантів, проєктних організацій, підрядників, зовнішніх експертиз.

На етапі реалізації виконуються тендери та закупівлі, контрактування, підготовчі та будівельно-монтажні роботи, інколи з паралельним заповненням об’єкта орендарями.

Олександр Висоцький: Етап контролю та моніторингу пов’язаний із багатьма важливими задачами: авторським, технічним і фінансовим наглядом, залученням вузькопрофільних спеціалістів. Так, у межах цієї фази проджект-менеджер відстежує та прогнозує зміни в проєкті, їх коректне відображення його учасниками, факт виконання вимог замовника, кількості витрачених коштів, відхилення від підписаних контрактів тощо.

Етап завершення – це фіналізація будівельно-монтажних робіт і введення об’єкта в експлуатацію, комплектування пакетів документів для учасників проєкту, підписання договорів оренди, наповнення орендарями. Після цього власник розпочинає експлуатацію об’єкта або експонує його потенційному покупцю або інституційному інвестору. Ця частина також вимагає залучення фахівців. Проджект-менеджери долучаються там, де є необхідність виконання вузькопрофільних завдань-аудитів, підготовки до транзакцій тощо.

Компанія OV Project Management створена у 2019 році. Основна спеціалізація – управління проєктами, девелопмент та інжинірингові послуги в будівництві.

вул. Болсуновська, 13-15, Київ
+38 (067) 583 85 82
info@ov-pm.com