03.01.2022

Коротко про головне: містобудування − підсумки 2021 року

2021 рік видався доволі багатим на зміни у законодавстві з регулювання містобудівної та суміжних галузей. Говорячи про нововведення, маються на увазі не лише ті, що були прийняті, а й такі, що набули чинності у 2021 році. Розглянемо ключові новації та їх можливий вплив на подальший розвиток галузі.

Текст: Василь Шеретько, адвокат, старший юрист юридичної фірми «Антіка»

МІСТОБУДІВНА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Доволі важливим кроком із погляду інтеграції й ефективного управління просторовим розвитком громад стало прийняття 17 червня 2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» №711-IX (набув чинності з певними винятками 24.07.2021), яким внесені зміни до цілої низки нормативно-правових актів і закріплено принципово нові підходи до формування містобудівної та землевпорядної документації.

Вказаним законом, зокрема, внесено низку змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині щодо містобудівної документації, її формування, наповнення, затвердження тощо. До радикальних нововведень можна віднести відхід від успадкованої Україною з радянських часів системи просторового планування, яка передбачала паралельне розроблення містобудівної та землевпорядної документації. Так, закон визначає, що така містобудівна документація на місцевому рівні, як генеральний план населеного пункту та детальний план території, є одночасно й землевпорядною документацією. Також розширено перелік видів містобудівної та одночасно документації із землеустрою й доповнено його новим видом – планом просторового розвитку території територіальної громади. Він має визначати планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи та напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів довкілля, формування екомережі, охорони й збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, зокрема етапність освоєння території.

Крім того, доволі масштабних змін зазнали принципи, які були покладені в основу розробки містобудівної документації різних рівнів та її узгодженості між собою. На практиці відсутність чіткого розмежування в частині мети та призначення містобудівної документації різних видів створювала правову невизначеність і спричиняла різного роду маніпуляції. Внаслідок цього питання, вирішення яких, наприклад, потребувало внесення змін до генерального плану населеного пункту, вирішувалися розробкою детального плану території. Як наслідок, маємо можливість спостерігати, як зводяться багатоповерхівки на територіях садибної забудови та чимало інших прикладів «винахідливості».

Продовження читайте в журналі Commercial Property №12(220) грудень 2021.